Акции в Мираторг с 14 августа – 27 августа 2023. Каталог Ярмарка вина