Предложения недели в супермаркете Спар с 18 августа — 24 августа 2022