Предложения недели в супермаркете Спар с 25 августа — 31 августа 2022