Предложения недели в супермаркете Спар с 25 августа – 31 августа 2022