Предложения недели в супермаркете Спар с 28 июля — 3 августа 2022