Предложения недели в супермаркете Спар с 28 июля – 3 августа 2022