Предложения недели в супермаркете Спар с 4 августа — 10 августа 2022