Предложения недели в супермаркете Спар с 4 августа – 10 августа 2022